Integracja poczty z aplikacją AppManager

Aplikacja AppManager umożliwia integrację z pocztą e-mail. Zaletą w tym przypadku jest posiadanie konwersacji z kandydatami i kontaktami z CRM w jednym miejscu.

Dla rekrutera ważne jest, aby ograniczyć swoją pracę do jednego systemu. Synchronizacja z pocztą e-mail usprawnia prowadzenie rekrutacji przez szybki wgląd w konwersacje, bez potrzeby przeszukiwania poczty i wątków rozmowy z kandydatem w kliencie pocztowym.


Użytkownik ma do wyboru połączenie z dowolną skrzynką pocztową poprzez protokół IMAP, integrację Gmail lub Microsoft Outlook 365. Nie ma ograniczenia do jednej integracji.


W zależności od poczty jaką posiada użytkownik, wszystkie integracje odbywają się w profilu znajdującym się w górnym prawym rogu aplikacji AppManager. Zakładka Integracje ukazuje wszystkie możliwości połączenia poczty.


IMAP umożliwia integrację z dowolną pocztą. Po wprowadzeniu wszystkich danych w dostępne pola, należy pamiętać o zaznaczeniu poniżej informacji dotyczącej wiadomości, które powinny zostać pobrane. Użytkownik może wybrać synchronizację wiadomości między:


  • wiadomościami z kandydatami

  • wiadomościami z kontaktami CRM (jeżeli użytkownik ma dostęp do modułu CRM)


Gmail synchronizuje skrzynkę wraz z aplikacją AppManager. Początkowy proces integracji przenosi do formularza logowania do poczty Gmail, gdzie użytkownik zostanie poproszony o dostęp do wybranych funkcjonalności Gmail przez naszą aplikację następnie w zakładce Integracje, pojawi się dodatkowa skrzynka, dla której dokonano integracji.


Outlook 365 podobnie jak w przypadku Gmail, prowadzi początkowo do formularza logowania i prośby o udostępnienie odpowiednich informacji dla naszej aplikacji.WAŻNE:


Poczta pobierana jest z ostatnich 6 miesięcy, natomiast po włączeniu integracji – automatyczna synchronizacja wiadomości następuje co 5 minutDokładny instruktaż przeprowadzenia integracji w artykułach:
1.
Jak zintegrować pocztę z aplikacją AppManager?

2. Jak zintegrować pocztę Outlook 365 z aplikacją AppManager?

3. Jak zintegrować pocztę Gmail z aplikacją AppManager?