PANEL GŁÓWNY


 1. wnioski rekrutacyjne – zbiór wniosków o nowych pracowników, z których tworzyć można projekty i ogłoszenia,

 2. projekty – główne informacje dotyczące oferty pracy, z których następnie tworzyć można ogłoszenia na stronę

 3. ogłoszenia – oferta pracy pojawiająca się na stronie portalu kandydata,

 4. aplikacja spontaniczna – aplikacje kandydatów zgłaszających się bezpośrednio przez stronę, nie poprzez aplikację na wybrany projekt,

 5. baza kandydatów – tabela zawierająca aplikacje wszystkich kandydatów,

 6. wyszukiwarka cv – baza wszystkich aplikacji kandydatów, z możliwością szczegółowego wyszukiwania za pomocą filtrów,

 7. narzędzia – moduł zawierający przydatne narzędzia jak schowek oraz kalendarz,

 8. schowek – miejsce przechowywania kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do aktualnych projektów, ale mogą być odpowiednimi kandydatami na inne stanowiska,

 9. kalendarz – spis codziennych obowiązków i zadań do wykonania,\

 10. zadania – spis zadań do wykonania,

 11. agencje – firmy współpracujące z firmą, wspomagające podczas procesu rekrutacji,

 12. raporty – ogólne wyniki postępu pracy na aplikacji,

 13. rekomendacje – polecenia osób do pracy przez pracowników firmy.


KONFIGURACJA/USTAWIENIA


 1. konfiguracja – ustawienia systemu ATS – AppManager,

 2. konfiguracja podstawowa – podstawowe ustawienia systemu,

 3. pola dodatkowe – dodatkowe pola formularzy,

 4. formularze – formularze znajdujące się w aplikacji lub na stronie,

 5. języki – wszystkie języki w jakich dostępna będzie strona portalu kandydata,

 6. układy kolumn – układ kolumn wszystkich poszczególnych tabel w systemie.


USTAWIENIA/SŁOWNIKI


 1. słowniki – kluczowe słowa używane w aplikacji,

 2. kategorie – nazwy dotyczące kategorii ofert pracy (działy),

 3. stanowiska – nazwy stanowisk pracy w projektach, a potem w ogłoszeniach,

 4. statusy kandydatów – nazwy statusów używanych w tabeli kandydatów,

 5. statusy projektów – nazwy statusów używanych w tabeli projektów,

 6. statusy zadań – nazwy statusów używanych w zadaniach,

 7. statusy wniosków – nazwy statusów używanych we wnioskach,

 8. kraje – nazwy krajów używanych we wszystkich formularzach,

 9. regiony – nazwy regionów używanych we wszystkich formularzach,

 10. miasta – nazwy miast używanych we wszystkich formularzach,

 11. języki – nazwy języków używanych we wszystkich formularzach,

 12. poziomy języków – nazwy poziomów języków używanych we wszystkich formularzach,

 13. typy źródeł – nazwy źródeł pozyskiwania kandydatów,

 14. media rekrutacyjne – agencje wspierające w procesie rekrutacji.


SZABLONY


 1. szablony e-mail – treści wysyłanych automatycznie maili w aplikacji,

 2. szablony ocen – różne formy oceny kandydatów.


UŻYTKOWNICY


 1. użytkownicy – pracownicy firmy posiadający dostęp do aplikacji


KONTROLA DOSTĘPU


 1. kontrola dostępu – kontrola nad dostępami pracowników

 2. role – podział na role użytkowników aplikacji

 3. uprawnienia użytkowników – spis czynności jakich mogą dokonywać poszczególni użytkownicy na aplikacji


PŁATNOŚCI


płatności – dostępne pakiety i możliwości rozbudowy aplikacji