Konfiguracja strony www - portal kandydata


W celu konfigurowania portalu kandydata należy kliknąć w ustawienia znajdujące się w prawym górnym rogu aplikacji AppManager. Konfiguracje > konfiguracje podstawowe > Kariera CMS.Pojawi się wiele możliwości konfigurowania aplikacji AppManager.

Po kliknięciu w Kariera CMS, widoczne są zakładki tworzące stronę www.


 Pierwsza zakładka to zmiany ogólne:

 • kolor wiodący strony – kolor znajdujący się w polach tła

 • kolor podstawowy – kolor podstawowych pól (np. przyciski)

 • opcjonalny tekst nad ofertami – tekst znajdujący się nad ogłoszeniami

 • typ wyświetlania ofert – dwie możliwości wyświetlania ofert do wyboru ( kafelki, lista)
Następnie zmiany w zakładce header:

 • logo – logo firmy znajdujące się w lewym górnym rogu strony

 • przezroczystość panelu nawigacji – możliwość ustawienia przezroczystości na stronie w panelu nawigacji

 • czy włączony kolor tła headera – możliwość wyłączenia koloru tła

 • obraz w headerze – obraz w tle

 • tekst headerze – tekst zamieszczony na tle


Zakładka footer:

 • baner – grafika znajdująca się na dole strony

 • kontakty: Nazwa firmy – dane firmy

 • kontakty: Adres firmy – adres firmy

 • kontakty: E-mail – kontakt do firmyfirmie to zakładka, w której można zamieścić wszelkie informacje o firmie.Widok strony utworzonej w aplikacji AppManager: