Kalendarz to istotna część aplikacji AppManager, przydatna w pracy, ułatwiająca proces umawiania spotkań lub zapisania zadań. Znajduje się w panel główny > narzędzia > kalendarz.Działania dostępne w kalendarzu, pojawiające się w prawym górnym rogu tabeli:

  • pobierz profil z Outlook

  • dodaj

 

 

Działania te umożliwiają zapisanie umówionego spotkania lub wykonania telefonu.

Po kliknięciu przycisku  pojawia się formularz do wypełnienia:

  • kandydat – wybór kandydata dodanego do aplikacji AppManager

  • projekt – wybór projektu, do którego aplikował wybrany kandydat

  • typ kontaktu – wybór typu zadania – “spotkanie” lub “telefon”

  • termin – wprowadzenie terminu spotkania czy wykonania telefonu

  • opis – wprowadzenie dodatkowej treści wspomagającej