Proces dodawania nowych zadań

 

W celu dodawania zadań, w głównym menu po lewej stronie znajduje się moduł zadania.

 

 

Ukazują się sekcje:

 • aktualne

 • archiwalneDodawanie nowego zadania odbywa się w aktualne.

 


Aby dodać nowe zadanie należy wejść w zadania aktualne. Następnie kliknąć dodaj.


 

Pojawi się formularz, który umożliwia wprowadzenie podstawowych danych tworzących zadanie:

 • nazwa

 • opis

 • wykonawca

 • koniec

 • status

 • kategoria

 • kandydat

 • klient

 • plik

 

Po wypełnieniu formularza trzeba kliknąć przycisk dodaj.

 

Zadanie pojawia się w odpowiednim etapie:

Istnieje możliwość przenoszenia zadań do kolejnych etapów, zmieniając tym samym ich status:

Po wykonanym zadaniu, można przenieść kafelek do archiwum kierując go w dół ekranu:Każde zadanie można edytować oraz komentować:

 • nazwa

 • opis

 • koniec

 • status

 • kategoria

 • plik

 • dodaj komentarz


Komentarze można edytować.Zadania po przeniesieniu do archiwum, można jedynie odczytać. Nie ma możliwości edytowania, służą jedynie jako historia wykonywanych zadań.