Współpracujące agencje, wspierające w procesie rekrutacji, wyznaczają konsultantów, których przypisuje się do projektów.

Lista konsultantów znajduje się w głównym menu > agencje.W module agencje pojawia się tabela:


Tabela listy agencji umożliwia wykonanie różnych akcji. W celu przypisania konsultanta do agencji, należy kliknąć akcje > lista konsultantów.


Pojawi się lista konsultantów danej agencji, na której można wykonywać wiele działań:

  • dodaj – dodawanie konsultanta
  • resetuj filtr – usuwanie wcześniej użytych filtrów
  • usuń zaznaczone – usuwanie wielu konsultantówAkcje w tabeli konsultantów, znajdujące się po prawej stronie tabeli, pozwalają na edycje danych konsultanta lub całkowite jego usunięcie.Edycja konsultanta, umożliwia zmianę danych w formularzu:


Dodatkowo należy zwrócić uwagę na kolumny ukazujące informację na temat konsultanta, może on być aktywny, nieaktywny lub zablokowany.