Gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie ogłoszeń


Ustawiając datę rozpoczęcia oraz zakończenia ogłoszenia, po wygaśnięciu trafi do panelu ogłoszenia archiwalne. W tabeli ogłoszeń archiwalnych istnieje możliwość wykonania różnych działań na zakończonych ogłoszeniach.


 


Działania widoczne w prawym górnym rogu tabeli:


  • dodaj – dodawanie nowego ogłoszenia
  • resetuj filtr – usuwanie wcześniej użytych filtrów
  • usuń zaznaczone - usuwanie wielu ogłoszeńPo prawej stronie tabeli, przy każdym z ogłoszeń, możliwe wykonanie akcji:

  • publikacja mediach – publikowanie ogłoszeń w mediach 
  • zobacz – szczegóły ogłoszenia
  • kopiuj – kopiowanie ogłoszenia
  • edytuj – edytowanie ogłoszenia
  • usuń – usuwanie ogłoszenia