Gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie projektów


Ustawiając datę rozpoczęcia oraz zakończenia projektu, po wygaśnięciu trafi do panelu projekty > archiwalne. 

W tabeli projektów archiwalnych istnieje możliwość wykonania różnych działań na zakończonych projektach 


W panelu projekty > archiwalne pojawia się tabela, która po prawej stronie na górze umożliwia wykonanie działań:

 • dodaj – dodawanie nowego projektu
 • resetuj filtr – usuwanie wcześniej użytych filtrów
 • multiakcje – zmiana statusu projektu, możliwość dopisania kandydata do projektu, możliwość przypisania agencji pod projekt, usuwanie projektu
 • moje projekty – przejście do tabeli własnych projektów


Multiakcje:


Działania:


Po prawej stronie tabeli, przy każdym z projektów, możliwe wykonanie akcji:

 • status – zmiana statusu projektu 
 • lista aplikacji – lista kandydatów w projekcie 
 • dopisz kandydata – możliwość dopisania kandydata do projektu
 • zobacz – szczegóły projektu
 • agencje – możliwość przypisania agencji do projektu
 • notatki – notatki dodane do projektu
 • edytuj – edytowanie projektu
 • kopiuj – kopiowanie projektu
 • ogłoszenie – możliwość dodania ogłoszenia do projektu
 • oferty pracy – lista kandydatów, którzy otrzymali ofertę pracy
 • usuń – usuwanie projektu
 • usuń kandydatów bez zgody – możliwość usunięcia kandydatów z projektu, którzy nie wyrazili zgody na dalszą rekrutację w innych projektach


Akcje: