Współpraca z agencjami rekrutacyjnymi


Moduł agencje to miejsce zarządzające współpracą z agencjami, umożliwiające przypisanie konsultantów, którzy po uprzednim dodaniu do projektu wspomagają w rekrutacji. Konsultant ma ograniczony dostęp, w celu dodawania potencjalnych kandydatów do projektu.

Firmy wspomagające procesy rekrutacji znajdują się w AppManager w module agencje, który można znaleźć w menu po lewej stronie aplikacji.Na tabeli agencji istnieje możliwość wykonania działań:

  • dodaj – dodawanie agencji 
  • resetuj filtr – usuwanie wcześniej użytych filtrów 
  • usuń zaznaczone – usuwanie wielu agencjiDodatkowo w tabeli znajdują się przyciski akcji odpowiedzialne za:


  • lista konsultantów – zarządzanie listą konsultantów agencji
  • edytuj – możliwość edytowania agencji
  • usuń – usuwanie agencji


Poniżej formularz edycji agencji:


W celu dodania konsultanta do agencji, bądź edycji listy wszystkich konsultantów informacje w artykule Jak dodać konsultanta agencji?


Po wprowadzonych zmianach dokonaj wyboru zapisz, zapisz i zamknij, zapisz i nowy lub zamknij.