Przechowywanie aplikacji kandydatów


Menu > narzędzia > schowek to miejsce, do którego odnosić się można, gdy istnieje potrzeba przechowywania aplikacji wybranych kandydatów.

W tym module istnieje możliwość tworzenia sprecyzowanych baz kandydatów. Schowki dzielą się na publiczne, do których mają dostęp inni użytkownicy lub prywatne, czyli schowek z dostępem dla jednego użytkownika. Nazwę schowka można edytować.Dostępne akcje na schowkach umożliwiają:

 • zobacz – funkcja, która przenosi do tabeli schowka
 • edytuj – możliwość zmiany nazwy lub typu schowka (publiczny lub prywatny)
 • usuń – usuwanie schowka


Edycja schowka umożliwia zmianę nazwy oraz typu schowka:


Działania pojawiające się w prawym górnym rogu tabeli:

 • przypisz kandydata – przypisanie kandydata do wybranego schowka
 • dodaj – tworzenie nowego schowka
 • resetuj filtr –  usuwanie wcześniej użytych filtrów
 • multiakcje – dodawanie lub usuwanie kandydatów z projektu
 • ustawienia – możliwość dostosowania widoku kolumn w tabeli
Dostosowanie widoku kolumn tabeli kandydatów w schowku. Możliwość przenoszenia kolumn z widocznych do ukrytych i z ukrytych do widocznych. Akcje umożliwiają:

 • zobacz – sprawdzenie szczegółowych informacji na temat kandydata
 • dodaj do projektu – przypisywanie kandydata do konkretnego projektu 
 • usuń – usunięcie kandydata ze schowka