Możliwe działania na tabeli kandydatów


W celu wykonania działań oraz akcji na tabeli kandydatów, należy w głównym menu po lewej stronie wejść w moduł baza kandydatów.Aby dodać kandydata należy kliknąćPojawi się formularz, który umożliwia wprowadzenie podstawowych danych dotyczących kandydata.
Możliwe działania na tabeli kandydatów:

  • dodaj – dodawanie nowego kandydata
  • prześlij cv – przesyłanie cv kandydata bezpośrednio
  • usuń kandydata – usuwanie aplikacji kandydata
  • resetuj filtr – usuwanie wcześniej użytych filtrów 
  • multiakcje – dodawanie kandydata do schowka, dodawanie kandydata do projektu, usuwanie wielu kandydatów.


Multiakcje:

W celu dostosowania widoku tabeli, należy kliknąć przycisk ustawień:
Ustawienia umożliwiają konfiguracje kolumn w zależności od potrzeby nadania im kolejności oraz wyświetlania.