Miejsce, w którym znajdują się informacje o kandydatach


W poszukiwaniu szczegółowych informacji dotyczących kandydatów, należy wejść w menu > baza kandydatów

Pojawi się tabela, ukazująca funkcjonalne ikony przypisane do kandydatów. Każda ikona to inna informacja o kandydacie.Menu > baza kandydatów to miejsce ukazujące ogólne informacje na temat kandydatów. 

W przypadku jednak, gdy kandydat jest przypisany do konkretnego projektu, warto udać się przez menu > projekty > aktualne >  konkretny projekt, gdzie widoczni są kandydaci aplikujący na wybraną ofertę pracy, dzięki czemu pojawi się więcej szczegółowych informacji na temat kandydatów w postaci ikon.Przykładowe informacje zamieszczone w postaci ikon:

  • zgoda na przyszłe procesy rekrutacji akceptacja kandydata na udział w przyszłych projektach

  • ocena kandydata – ocena kandydata, możliwość jej zmiany

  • możliwość dodania notatki – w przypadku, gdy istnieje potrzeba dodania notatki do profilu kandydata