W celu dodania projektu, należy w głównym menu po lewej stronie kliknąć w moduł projekty.

Pojawi się możliwość dodawania projektów, które tworzą tabelę.

 


Aby dodać nowy projekt należy wejść w projekty aktualne. Następnie kliknąć

Pojawi się formularz, który umożliwia wprowadzenie podstawowych danych tworzących projekt w aplikacji.

Po wypełnieniu, należy dokonać wyboru działania:


Istnieje możliwość edytowania pól formularza - instrukcję można znaleźć w artykule Jak dodawać i edytować formularze?