Możliwe działania na tabeli ogłoszeń w aplikacji AppManager


W celu wykonania działań oraz akcji na tabeli projektów, należy w głównym menu po lewej stronie odnaleźć moduł ogłoszenia, następnie kliknąć.
Moduł ogłoszenia ukazuje kolejne sekcje: 

  • aktualne
  • archiwalne


Aby dodać nowe ogłoszenie należy wejść w ogłoszenia aktualne. Następnie kliknąćPojawi się formularz, który umożliwia wprowadzenie podstawowych danych tworzących ogłoszenie w aplikacji.
Po wypełnieniu formularza dokonaj wyboru odpowiedniego działania:Możliwe działania i akcje na tabeli ogłoszeń aktualnych:


Działania widoczne w prawym górnym rogu tabeli:


  • dodaj – dodawanie nowego projektu
  • resetuj filtr – usuwanie wcześniej użytych filtrów
  • usuń zaznaczone - usuwanie wielu ogłoszeń


Po prawej stronie tabeli, przy każdym z ogłoszeń, możliwe wykonanie akcji:

  • publikacja mediach – publikowanie ogłoszeń w mediach 
  • zobacz – szczegóły projektu
  • kopiuj – kopiowanie projektu
  • edytuj – edytowanie projektu
  • usuń – usuwanie projektuAkcje:

Szybka możliwość dodawania ogłoszenia znajduje się pod przyciskiem plusaPrzycisk plusa bezpośrednio kieruje do wypełnienia formularza.