Moduł ogłoszeń w aplikacji AppManager

  

W głównym menu, które znajduje się po lewej stronie w aplikacji AppManager, pojawia się moduł ogłoszenia, umożliwiający wykonywanie wielu działań i akcji na tabeli tworzonych ogłoszeń.

 

 

Możliwe działania i akcje na tabeli ogłoszeń

Działania – umożliwiające:

  • dodaj – dodawanie nowego ogłoszenia

  • resetuj filtr – usuwanie wcześniej użytych filtrów

  • usuń zaznaczone – usuwanie wielu ogłoszeń

Akcje – pozwalają na wprowadzenie zmian danego ogłoszenia:

  • publikacja mediach – publikowanie ogłoszeń w mediach 
  • zobacz – szczegóły dotyczące danego ogłoszenia
  • kopiuj – kopiowanie ogłoszenia
  • edytuj – edytowanie ogłoszenia
  • usuń – usuwanie ogłoszenia