Moduł projektów w AppManager

  

W głównym menu, które znajduje się po lewej stronie w aplikacji AppManager, pojawia się moduł projekty, umożliwiający wykonywanie wielu działań i akcji na tabeli tworzonych projektów.

 

 

Możliwe działania i akcje na tabeli projektów. 

Działania – umożliwiające:

 • dodaj – dodawanie nowego projektu

 • resetuj filtr – usuwanie wcześniej użytych filtrów

 • multiakcje – zmiana statusu projektu, możliwość dopisania kandydata do projektu, możliwość przypisania agencji pod projekt, usuwanie projektu

 • moje projekty – przejście do tabeli własnych projektów

Akcje – pozwalają na wprowadzenie zmian danego projektu:

 • status – zmiana statusu projektu 

 • lista aplikacji – lista kandydatów w projekcie 

 • dopisz kandydata – możliwość dopisania kandydata do projektu

 • zobacz – szczegóły projektu

 • agencje – możliwość przypisania agencji do projektu

 • notatki – notatki dodane do projektu

 • edytuj – edytowanie projektu

 • kopiuj – kopiowanie projektu

 • ogłoszenie – możliwość dodania ogłoszenia do projektu

 • oferty pracy – lista kandydatów, którzy otrzymali ofertę pracy

 • usuń – usuwanie projektu

 • usuń kandydatów bez zgody – możliwość usunięcia kandydatów z projektu, którzy nie wyrazili zgody na dalszą rekrutację w innych projektach