Możliwe działania na tabeli projektów w aplikacji AppManager


W celu wykonania działań oraz akcji na tabeli projektów, należy w głównym menu po lewej stronie odnaleźć moduł projekty, następnie kliknąć.Moduł projekty ukazuje kolejne sekcje: 

 • aktualne
 • archiwalne
 • moje projekty
 • aplikacje spontaniczne
 • rekomendowani kandydaci


Aby dodać nowy projekt należy wejść w projekty aktualne. Następnie kliknąćPojawi się formularz, który umożliwia wprowadzenie podstawowych danych tworzących projekt w aplikacji.
Po wypełnieniu formularza dokonaj wyboru odpowiedniego działania:Możliwe działania i akcje na tabeli projektów aktualnych:


Działania widoczne w prawym górnym rogu tabeli:

 • dodaj – dodawanie nowego projektu
 • resetuj filtr – usuwanie wcześniej użytych filtrów
 • multiakcje – zmiana statusu projektu, możliwość dopisania kandydata do projektu, możliwość przypisania agencji pod projekt, usuwanie projektu
 • moje projekty – przejście do tabeli własnych projektów


Multiakcje:Po prawej stronie tabeli, przy każdym z projektów, możliwe wykonanie akcji:

 • status – zmiana statusu projektu 
 • lista aplikacji – lista kandydatów w projekcie 
 • dopisz kandydata – możliwość dopisania kandydata do projektu
 • zobacz – szczegóły projektu
 • agencje – możliwość przypisania agencji do projektu
 • notatki – notatki dodane do projektu
 • edytuj – edytowanie projektu
 • kopiuj – kopiowanie projektu
 • ogłoszenie – możliwość dodania ogłoszenia do projektu
 • oferty pracy – lista kandydatów, którzy otrzymali ofertę pracy
 • usuń – usuwanie projektu
 • usuń kandydatów bez zgody – możliwość usunięcia kandydatów z projektu, którzy nie wyrazili zgody na dalszą rekrutację w innych projektach

Akcje:


Szybka możliwość dodawania projektu znajduje się pod przyciskiem plusaPrzycisk plusa bezpośrednio kieruje do wypełnienia formularza.